Εγγραφή μαθητών στο ΤΕΓ

Προκειμένου να προβείτε σε προεγγραφή μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
 

Συμπληρώνετε χειρόγραφα το έντυπο που επισυνάπτεται παρακάτω και το στέλνετε ηλεκτρονικά (mail@protov-bruxel.europe.sch.gr) ή μας το φέρνετε χέρι-χέρι στο σχολείο.

 

Γενικό-έντυπο-εγγραφής-Τ.Ε.Γ._2024-2025

 


 

Σχετικά με τα στοιχεία που θα μας κοινοποιήσετε μέσω του υπογεγραμμένου εντύπου:

  1. Θα αποθηκευτούν σε server του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που είναι φορέας του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τοποθεσία του Server είναι στην Ελλάδα.
  2. Πρόσβαση στα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα έχουν οι εκπαιδευτικοί και ο υπεύθυνος του ΤΕΓ Σωκράτης, το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βρυξελλών και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΤΕΓ Σωκράτης.
  3. Περιοδικά, θα αποστέλλονται στοιχεία στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Αυτά περιέχουν αριθμητικά/στατιστικά δεδομένα τα οποία δεν αποκαλύπτουν τα ατομικά στοιχεία του κάθε μαθητή/γονέα, και απευθύνονται στους υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ και των υπηρεσιών που διοικεί του Υπουργείο.
  4. Στην περίπτωση που ζητηθούν απο τον Υπεύθυνο του ΤΕΓ Σωκράτης ή απο το Συντονιστικό Γραφείο οποιαδήποτε στοιχεία από τις προϊστάμενες αρχές μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τους τα κοινοποιήσουμε (εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον από τον αιτούντα).

Η προεγγραφή για την επόμενη σχολική χρονιά θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόλις λάβουμε το υπογεγραμμένο έντυπο.