Λειτουργία ΤΕΓ

Συνδρομή στο σύλλογο γονέων.

Αναφορικά με την ετήσια οικονομική συνδρομή που καταβάλλετε προς το σύλλογο γονέων, υπάρχει ορισμένο μέλος στο ΔΣ Γονέων που ασχολείται και όταν θα έρθει η στιγμή θα επικοινωνήσει μαζί σας.

H εγγραφή και φοίτηση στο ΤΕΓ είναι δωρεάν. Τα κτιριακά έξοδα (ενοικίαση, ασφάλεια, καθαρισμός) όμως, όπως και η μεταφορά του διδακτικού υλικού από την Ελλάδα καθώς και η παροχή υλικού για το νηπιαγωγείο καλύπτονται από το Σύλλογο Γονέων μέσω της καταβολής συνδρομών από τους γονείς.

Ο σύλλογος διδασκόντων δεν εμπλέκεται με τα οικονομικά θέματα του ΤΕΓ.

 

Ωράριο λειτουργίας – υποδοχή μαθητών

Το ΤΕΓ Σωκράτης λειτουργεί

  • Κάθε Τετάρτη από τις 14:00 έως τις 18:00. Η προσέλευση των μαθητών γίνεται στις 13:45 έως 14:00. Η δεύτερη προσέλευση είναι στις 15.00 στην περίπτωση που δεν προλάβετε.
  • Κάθε Παρασκευή από τις 16:30 έως τις 18:30. Η προσέλευση των μαθητών γίνεται στις 16:15 έως τις 16:30. Η δεύτερη προσέλευση είναι στις 17:00 στην περίπτωση που δεν προλάβετε.

*Κατά τη δεύτερη προσέλευση η πόρτα απλά ανοίγει για 1 λεπτό μπαίνουν όσοι περιμένουν έξω και κλείνει αμέσως.

Τις υπόλοιπες ώρες είναι αδύνατη η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών να ανοίγουν την κεντρική πόρτα καθώς αν γίνει κάτι τέτοιο, τα παιδιά στο τμήμα του/της θα μείνουν χωρίς επιτήρηση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν χρειάζεται κάποιος μαθητής να φύγει νωρίτερα κάποια ημέρα, θα επικοινωνείτε με το/τη δάσκαλο/α της τάξης και θα συνεννοείστε με αυτόν/ή.

  • Η είσοδος των γονέων στον προαύλιο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται, βάσει των οδηγιών που έχουν ληφθεί από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης. Τα παιδιά τα παραδίδετε στον δάσκαλο/δασκάλα που υπάρχει στην είσοδο.
  • Στην αρχή κάθε έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γονείς προνηπίων/νηπίων και μαθητών α’ δημοτικού μπορεί να μπαίνουν στο χώρο του προαυλίου για να ηρεμήσουν τα παιδάκια που κλαίνε και διστάζουν να μπουν μέσα.

Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών γίνεται από την Av. Léon Mahillon 28, 1030 Schaerbeek.

Αποχώρηση μαθητών

Για την αποφυγή του συνωστισμού κατά την αποχώρηση των μαθητών, παρακαλούνται οι γονείς αυτών να βρίσκονται λίγο νωρίτερα από την επίσημη ώρα λήξης των μαθημάτων στην πόρτα του ΤΕΓ. Σε γενικές γραμμές για την αποχώρηση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Νήπια/Προνήπια, Α’ και Β’ τάξεις θα βρίσκονται στην πόρτα ένα πέντε λεπτά πριν την λήξη.

Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεις και Γυμνάσιο, θα βρίσκονται στην πόρτα κατά τη λήξη.

 

Ενεργά τμήματα στο ΤΕΓ

Η διανομή των τμημάτων στο ΤΕΓ μας έχει την παρακάτω δομή:

Νηπιαγωγείο: Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών

α1 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της Α’ Δημοτικού

α2 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της Β’ Δημοτικού

β1 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της Γ’ Δημοτικού

β2 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της Δ’ Δημοτικού

γ1 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της Ε’ Δημοτικού

γ2 επίπεδο – Διδάσκονται τα βιβλία της ΣΤ’ Δημοτικού

Α1-Β1 επίπεδα – Διδάσκονται τα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας της Βαθμίδας του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου), ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή.

 

Η αντιστοίχιση των επιπέδων γλωσσομάθειας με τις ελληνικές τάξεις του Δημοτικού/Γυμνασίου έχει γίνει για χάριν ευκολίας. Σαφώς η διδακτέα ύλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι πολύ πιθανό να έχει παρεκκλίσεις. Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ύλη που διδάσκεται το εκάστοτε επίπεδο γλωσσομάθειας επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.

Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ΤΕΓ τα διδακτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι ίδια με τα αντίστοιχα που υπάρχουν και στα Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία. Η δυσκολία τους είναι μεγαλύτερη από άλλα αντίστοιχα διδακτικά πακέτα που απευθύνονται στους μαθητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική (πχ. Μαργαρίτες, Μαθαίνω Ελληνικά, κ.α. ).

 

Φοίτηση μαθητών και Κανονισμός Λειτουργίας

Η φοίτηση των μαθητών στο ΤΕΓ ξεκινά κάθε χρόνο τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη και λήγει στα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης ανακοινώνονται κάθε φορά από τον υπεύθυνο του ΤΕΓ.

Οι ημέρες αργίας/διακοπών καθορίζονται κάθε χρόνο από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Βρυξελλών και συνήθως αυτές συμπέφτουν με τις αργίες/διακοπές των Βέλγικων δημόσιων δημοτικών σχολείων.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εκτός και αν ο εκπαιδευτικός του τμήματος είναι παρόν στην αίθουσα.

Οι μαθητές συμπεριφέρονται με σεβασμό προς το σχολικό χώρο τόσο ως προς την αποφυγή φθορών όσο και ως προς τη διατήρηση της καθαριότητας.

Για την καλή λειτουργία των Τ.Ε.Γ. αλλά και για την επίτευξη των παιδαγωγικών, διδακτικών και μαθησιακών στόχων απαιτείται η τακτική φοίτηση των μαθητών. Οι ημέρες και το ωράριο της τάξης τηρούνται απόλυτα.

Κάθε μαθητής διατηρεί το «τετράδιο επικοινωνίας με το σπίτι» (Ατζέντα) στο οποίο σημειώνεται σε κάθε μάθημα τι έχει διδαχθεί καθώς και τι θα διδαχθεί στο επόμενο. Μέσω αυτού ενημερώνονται οι γονείς για κάθε δραστηριότητα του σχολείου. Αυτό απαιτείται για να υπάρχει η σχετική επικοινωνία των διδασκόντων με τους Γονείς. Η μορφή του ενδέχεται να είναι και ηλεκτρονική (μέσω e-mail ή χρήση κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας).

 

Ένταξη μαθητών στα τμήματα – Εκπαιδευτικό υλικό

Η κατάταξη των μαθητών σε επίπεδα μπορεί να γίνει με φιλικό για το μαθητή τρόπο.
Δείτε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης και τη δήλωση των γλωσσικών ικανοτήτων που προτείνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τα επίπεδα Α1 για παιδιά 8-12 ετών, Α1 για εφήβους και ενήλικες, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 που μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

http://www.greek-language.gr/certification/node/86

και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα του ΚΕΓ

http://www.greek-language.gr/certification/node/94

θα βρείτε επίσης δείγματα εξεταστικών θεμάτων που μπορούν να σας βοηθήσουν για την κατάταξη των μαθητών σας σε επίπεδα με βάση τα κριτήρια ελληνομάθειας.

Για τους μαθητές των επιπέδων α1, α2, β1, β2, γ1, γ2 του δημοτικού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστωτικά κριτήρια ελληνομάθειας του ΕΔΙΑΜΜΕ

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=article&id=245:diapistotika-kritiria-ellinomatheias-epipedo-i-ii-iii&catid=137&Itemid=656&lang=el

Θυμίζουμε ότι θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 διδακτικών ωρών (3 περίπου διδακτικές ώρες την εβδομάδα) για την προαγωγή από το ένα επίπεδο στο επόμενο. Για τα αναλυτικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μπορείτε να ενημερωθείτε από τις σχετικές ιστοσελίδες του ΚΕΓ

http://www.greek-language.gr/certification/node/83

και του ΕΔΙΑΜΜΕ

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?option=com_content&view=category&id= 84&Itemid=481&lang=el

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora2/index.php?yliko